Rockwool Cigacice koło Zielonej Góry – instalacja odgazowania tlenu z fazy płynnej w gazową.

Wykonanie instalacji pompowo rozdzielaczowej kierującą ciepło z kotłowni do parowników.

Wykonano instalację pompowo rozdzielaczową kierującą ciepło z kotłowni do parowników, które odparowują skroplone powietrze, eksploatowane w procesie produkcji wełny skalnej.