Poznań Strzeszyn

Wykonanie sieci gazowej DN32 na terenie inwestora w granicy działki od szafki gazowej do budynku, zakończone zaworem na ścianie.

Przyłącze gazowe gazu ziemnego wraz z instalacją wewnętrzną. Dom z Bali.
Inwestor – osoba prywatna.

Wykonanie sieci gazowej DN32 na terenie inwestora w granicy działki od szafki gazowej do budynku, zakończone zaworem na ścianie.

Wykonanie instalacji wewnątrz budynku z rur stalowych bez szwu, spawanych pod kocioł i kuchenkę gazową.