Łódź - Linde Gaz – remont węzła cieplnego

Demontaż istniejących instalacji węzła i wykonanie nowych z podłączeniem dodatkowego źródła ciepła.

Remont polegający na demontażu istniejących instalacji węzła i wykonaniu nowych z podłączeniem dodatkowego źródła ciepła z sieci miejskiej MPEC i pozostawienie dotychczasowej kotłowni jako awaryjnego, alternatywnego źródła ciepła. Zabieg ten wymagał doprowadzenia siecią preizolowaną rurociągów z istniejącej wymiennikowni zlokalizowanej na terenie inwestora.