Ostróda na Mazurach

Instalacja gazu płynnego na cele przemysłowe – suszarnia zbożowa.

Podłączenie trzech zbiorników podzielnych Chemet o pojemności 6400 litrów każdy ze stacją gazową oraz palnikiem gazowym o łącznej mocy 2 290 kW.

Stacja gazowa wyposażona w dwa kociołki gazowe o mocy 24kW firmy Brotje Energy Top do podgrzewania gazu w parowniku oraz szeregu reduktorów pierwszego i drugiego stopnia. Przed palnikiem odpowiednia do mocy tzw. ścieżka gazowa. Palnik firmy Riello.